Zakázkový vývoj a výroba elektroniky

vyvoj

Provádíme kompletní řešení zákaznických systémů, od návrhu zařízení až po jeho realizaci a instalaci.

 • Jako podklad postačí schéma nebo samotná myšlenka funkce zařízení
 • Návrh a optimalizace schematu dle zadání zákazníka
 • Návrhy až 4-vrstvých DPS včetně zadání k výrobě a následného osazení
 • Návrh pomoci výkonného software ORCAD s možností vygenerování dat pro osazovací automaty
 • Výstupní data ve formátu GERBER pro přímé zadání do výroby
 • Možnosti návrhu dle zadání konstrukční třídy
 • Návrhy footprintů speciálních součástek, které nejsou součástí knihoven ORCAD
 • Možnost zadání výroby planžet s pájecí maskou pro SMT
 • Možnost návrhu mechanických komponent a jejich zadání do výroby

Osazování DPS

osazovani

Provádíme strojní i ruční osazování prototypových a malosériových dps technologiemi THT, SMT i BGA.

 • Strojní osazování SMT malosériových DPS na osazovacím automatu ESSEMTEC CSM7200
 • Ruční doosazení THT po osazení automatem
 • Rychlost strojního osazování cca 3600 součástek / hod.
 • Osazování a výměna součástek BGA na servisní stanici MARTIN Expert 09.6
 • Oboustranné osazování SMT s využitím termolepidel
 • Příprava osazovacích dat z výstupních souborů návrhových programů ORCAD, Eagle, Formica atd., včetně zadání výroby DPS a planžet s pájecí maskou
 • Ruční osazování prototypových a malosériových DPS (THT i SMT) bez nutnosti použití planžet s pájecí maskou
 • Možnost osazení nestandardních pouzder včetně technologie BGA
 • Využití ověřených bezolovnatých pájek
 • Důkladná optická kontrola a ultrazvukové čištění DPS
 • Možnost kompletního návrhu DPS, zadání do výroby a následné osazení dle přání zákazníka

Opravy DPS

opravy

Disponujeme výkonnými servisními stanicemi pro opravy technologií THT, SMT i BGA.

 • Výkonná servisní stanice MARTIN Expert 09.6 pro opravy a osazování BGA obvodů
 • Menší opravárenské stanice SOLOMON pro opravy technologiíí THT
 • Stanice AOYUE 825++ a Weller WD – 2M pro rychlé opravy technologií SMT
 • Možnost přepájení DPS v pájecí peci ESSEMTEC
 • Důkladná optická kontrola a ultrazvukové čištění DPS