Firma TS Electronics byla založena v dubnu roku 1990. Při svém vzniku se rozhodla zúročit zkušenosti z oblasti tenzometrického měření sil a hmotností a vývoje elektronických vyhodnocovacích aparatur pro tato měření a dala si do vínku vývoj a výrobu vážících systémů české produkce. Proto se již od samotného začátku orientovala na komplexní přístup k řešení této problematiky, aniž by zpočátku tušila, jak náročný úkol si stanovila …

V letech 1992 až 1993 firma vyvinula vyhodnocovací elektronickou aparaturu pro jiného výrobce dynamických nápravových vah. Vlastnosti aparatury poprvé dovolily certifikovat tento výrobek metrologickým institutem přesto, že použité silové snímače s polovodičovými tenzometry neměly vlastní certifikát schválení typu a bylo nutno „napravovat“ některé jejich nevhodné vlastnosti programově ve firmware elektroniky …

V roce 1994 firma představuje svou dynamickou nápravovou váhu, u které se – díky preciznímu řešení mechanické konstrukce – chyba vážení silničních dopravních prostředků zmenšila ze stovek kilogramů pouze na desítky kilogramů. Urychlení výstavby váhy a snížení závislosti na kvalitě stavebních prací se dosáhlo použitím samonosného základového prefabrikátu s vestavěnými kotevními prvky pro silové snímače a uložení vážícího můstku, betonovaného ve formě dnem vzhůru v definovaných podmínkách panelárny …

V roce 1995 jsou představeny první technologické závěsné váhy – dynamometry – se jmenovitou váživostí 10 tun a 20 tun pro potřeby zkoušení zdvihací techniky. V tomto roce vzniká i plošinová váha s váživostí 300 kg a velikostí indikovaného dílku 5 g pro dávkování chemikálií.

Rok 1996 přináší zajímavou realizaci vážicího systému na licím jeřábu slévárny s váživostí 40 tun. Kromě obvyklých funkcí (hmotnost roztaveného kovu v pánvi) zajišťuje váha i indikaci dalších údajů stanovených technologem firmy (rychlost lití kovu do formy atp.). Nápadité technické řešení dovolilo instalovat váhu bez zásahu do jeřábu v průběhu jeho běžné údržby, přičemž přesnost vážení (velikost indikovaného dílku 20 kg) je zajištěna m.j. i automatickou korekcí váhového údaje o hmotnost právě odvinutého lanoví jeřábu …

Začátkem roku 1997 firma aplikuje svou konstrukci mostové váhy pro vážení silničních dopravních prostředků a jejich souprav s rozměrem nosiče břemene 3m x 18m a váživostí 60 tun pod obchodním označením EMV. Zde byl poprvé uplatněn princip stavebnicové konstrukce váhy z dílů o hmotnosti do 3,5 tuny, což umožnilo přepravit celou váhu jediným automobilem a smontovat ji za použití zdvihací techniky s nosností jen 5 tun …

V roce 1998 je do upraveného základového monolitu vestavěn inovovaný typ dynamické nápravové váhy s obchodním označením FORAX. Díky novému principu zpracování signálu ze silových snímačů bylo dosaženo špičkových parametrů váhy, které byly příjemným překvapením i pro samotného autora. Poprvé je tak možno srovnávat přesnost vážení vozidel za pohybu s přesností vážení na mostových vahách … Parametry systému ocenila i odborná porota na výstavě Pragoregula 1999 a obdařila výrobek prestižní cenou GRAND PRIX PRAGOREGULA ´99.

V roce 1999 vzniká první verze navažovacího a dávkovacího systému pro nasazení v zemědělství. Vývoj systému vede v roce 2000 ke konstrukci modulárního systému pro dávkování krmiva a sledování klimatu v objektech živočišné výroby s obchodním označením BADIS.
Rok 1999 je dále věnován vývoji jeřábových závěsných vah řady DYNAL. Jsou realizovány váhy s váživostí 2 tuny a 5 tun s LED i LCD zobrazovači včetně konstrukce dálkových ovladačů v infračerveném (jen dálkové nulování a zapnutí/vypnutí váhy) i radiovém pásmu (plně funkční obousměrný radiový spoj dovoluje i spolehlivý přenos dat z váhy do ovladače). Vážní lístek s údajem o typu materiálu a jeho hmotnosti je tak možno operativně vytisknout kdekoliv v terénu na připojené bateriové tiskárně …
Koncem roku 1999 je realizován přenosný systém pro měření tlaků při konstrukci forem. Vyhodnocovací jednotka s LCD zobrazovačem a alfanumerickou klávesnicí dovoluje zadat potřebné identifikační údaje formy i obsluhujícího pracovníka a doplnit je aktuálními hodnotami změřených sil spolu s údajem reálného času. Po příchodu k tiskárně je možno vytisknout protokol o provedeném měření…

Začátkem roku 2000 byla realizována technologická závěsná jeřábová váha DYNAL 25T s váživostí 25 tun pro potřeby panelárny.
V témže roce byly vyvinuty přenosné vážící plošinky TRAFI pro mobilní vážení dopravních prostředků v terénu. Díky robustní konstrukci snesou plošinky s váživostí 7500 kg (každá) i hrubší zacházení při nasazení v podmínkách zemědělských podniků. Sadu čtyř plošinek s nájezdy a vyhodnocovací aparaturou lze na místo určení snadno přepravit osobním vozem …
Ve stejném roce také vzniká konstrukce technologické závěsné váhy s váživostí 150 kg s obchodním označením DYNAL 150kg.

V roce 2001 byla přepracována konstrukce mostových vah EMV. Došlo k výraznému zjednodušení konstrukce všech dílů váhy a snížení výrobních nákladů. Montáž váhy u uživatele nyní trvá jen několik hodin. Stejně snadno lze váhu demontovat a převézt např. do jiné provozovny firmy …
Během tohoto roku vzniká i konstrukce elektronické závěsné váhy DYNAL 10t s radiovým přenosem dat do dálkového ovladače. Při konstrukci váhy byly využity nejmodernější elektronické prvky a technologie (m.j. napájení váhy solárním panelem), posunující užitné hodnoty systému nad hranice nabízené konkurenčními výrobky …

Úspěch v konkurenčním prostředí tržního hospodářství je dán nejen dokonalou znalostí problematiky vah a vážení, ale především precizním přístupem k realizaci těchto systémů …