TST 8

Industrial Touch PC TST8. Industrial PC design for demanding applications. 8.4-inch touch LCD. Optional PC set.

Files for download

TS BREAKER

Motorized stand for measuring tensile and compressive forces BREAKER. Force measuring range up to 5000N. Hinge stroke 300mm. Precise design of mechanical parts.

Files for download

TS Count

Counting unit for industrial use TS COUNT. Univerzální čítací jednotka s dvěma navzájem nezávislými čítači s funkcí čítání vpřed nebo odpočtu z předem nastavené dávky. Možnost ovládání výstupních zařízení a funkce lifetime čítačů.

Files for download